Aktualności

Uroczyste zakończenie studiów I stopnia

W dniu 11 października 2014 roku, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się uroczyste zakończenie studiów I stopnia o profilu „urzędnik sądowy” organizowanych w ramach realizacji projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ”.

Licznie zgromadzonych Absolwentów powitała Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, gratulując wytrwałości i życząc jak najefektywniejszego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłym życiu zawodowym.

Po zakończeniu spotkania odbył się uroczysty bankiet, podczas którego Absolwenci wspominali radości i smutki z życia studenckiego a także dzielili się pierwszymi wrażeniami z kontaktów z rynkiem pracy.

Dodatkowy dyżur dziekanatu

Informujemy, iż w dniu 11 października 2014 roku odbędzie się specjalny dyżur wyłączenie dla kierunku Urzędnik Administracji Sądowej w godzinach: 10:00 – 11:00 i 12:00 – 13:00

Zapytanie ofertowe

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji UŁ niniejszym ogłaszam zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania cateringu na uroczystym zakończeniu studiów I stopnia o profilu „urzędnik sądowy”

Zapytanie catering

Praktyki

Uprzejmie informuję, że aby rozpocząć praktyki wakacyjne należy zarejestrować się na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji <<< Rejestracja >>>

Termin rejestracji od 9 maja 2014 do 18 maja 2014 r. (termin ostateczny)

Praca licencjacka

Uprzejmie informujemy, iż pierwsza strona pracy licencjackiej musi zawierać informacje dot. projektu. Bardzo prosimy stosować przyjęty, wskazany poniżej wzór.

docPierwsza strona pracy licencjackiej – kierunek: Administracja – urzędnik sądowy

Rejestracja na zajęcia

Uprzejmie informujemy, iż 17 lutego rusza rejestracja na zajęcia. Szczegółowy harmonogram zapisów znajduje się w zakładce USOS | Harmonogram zapisów (na stronie WPiA UŁ), natomiast informacje ogólne dotyczące zapisów oraz logowania w zakładce USOS|Zapisy ? informacje oraz USOS | Logowanie ? informacje (na stronie WPiA UŁ).

Rozkład zajęć dostępny będzie w zakładce: o studiach, od  7 lutego.

UWAGA!!! W trakcie rejestracji na sem. letni 13/14 ulegają zmianie zasady zapisów.

Uprawnionymi do rejestracji będą tylko te osoby, które są aktywnymi studentami w roku akad. dla którego odbywa się rejestracja, czyli zapisu na zajęcia w roku akad. 13/14 np. dla 3 roku Prawa stacjonarnego będzie mogła dokonać osoba która jest wpisana na etap DMPRr3 13/14.

W trakcie trwania rejestracji nie będzie można zapisywać się na zajęcia z niższego bądź wyższego roku.

Wszelkie zgody na awans są wydawane przez dziekana kierunku. Zapisy na warunki i awanse są dokonywane przez dziekanat.

W związku z nowymi zasadami przywilej pierwszeństwa zapisu mają osoby już rozliczone i wpisane na kolejny rok akad.

Lista osób uprawnionych do rejestracji będzie aktualizowana raz dziennie (pn-pt po migracji danych godz.16.00)

Sobotni dyżur dziekanatu

W dniu 19.10.2013 roku dziekanat czynny będzie w godzinach 08.00-12.00

Zakończenie studiów II stopnia

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie studiów II stopnia, które odbędzie się w dniu 19 października b.r. o godzinie 10 w sali Rady Wydziału (0.14; parter).

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową na zakończenie studiów II stopnia w dniu 19 października b.r.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem

Rejestracja na zajęcia

Uprzejmie informujemy, iż 27 września rusza rejestracja na zajęcia. Szczegółowy harmonogram zapisów znajduje się w zakładce USOS | Harmonogram zapisów (na stronie WPiA UŁ), natomiast informacje ogólne dotyczące zapisów oraz logowania w zakładce USOS|Zapisy ? informacje oraz USOS | Logowanie ? informacje (na stronie WPiA UŁ).

Rozkład zajęć dostępny będzie w zakładce: o studiach, od 19 września (w godzinach popołudniowych).

Praktyki wakacyjne

Uprzejmie informuję, że aby rozpocząć praktyki wakacyjne należy:

1. Zarejestrować się na stronie wydziałowej
termin rejestracji od 26 kwietnia do 10 maja 2013 r. (termin ostateczny) http://www.wpia.uni.lodz.pl/praktyki/lindex.php

2. Stawić się na zebranie, na którym zostaną przekazane Studentom porozumienia, skierowania i dzienniczki praktyk (wydawanie tych dokumentów we wcześniejszym terminie nie jest przewidziane).

Zebranie w sprawie praktyk wakacyjnych odbędzie się w dniu 20 maja (poniedziałek) w Auli Fioletowej w następujących godzinach:

16.00 Administracja i Polityka Społeczna ? Studenci zapisani do

  • Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
  • Sądów podległych Sądowi Okręgowemu w Łodzi i
  • Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz do podległych jej komisariatów,

16.45 Administracja i Polityka Społeczna ? Studenci zapisani do pozostałych instytucji.

Obecność na zebraniach obowiązkowa!

Uwaga!
Nie trzeba przedstawiać zgód i zaświadczeń z instytucji, które zdecydują się Państwa przyjąć na praktyki.

Opiekun praktyk na WPiA

dr Rafał Budzisz

Nowy rozkład zajęć

W zakładce o studiach dostępny jest nowy rozkład zajęć na semestr letni 2012/13 dla studentów studiów I stopnia.

Zmiana terminu zapisów na zajęcia

Z powodu zmian w rozkładzie zajęć, uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia zostały przesunięte.
Szczegółowy termin zostanie podany w harmonogramie zapisów.

Rozkłady zajęć na semestr letni, harmonogram zapisów.

Od poniedziałku, 4.02.2013, rusza rejestracja na zajęcia w semestrze letnim. W zakładce USOS na stronie WPiA UŁ dostępny jest harmonogram zapisów, bardzo prosimy o zapoznanie się także z ogólnymi informacjami dotyczącymi rejestracji.

Zapisy na zajęcia odbywają poprzez rejestrację na przedmioty (bezpośrednio do grup) poprzez serwis USOSWEB.

W zakładce o studiach dostępne są rozkłady zajęć na semestr letni 2012/13.

Książki dla kierunku „Administracja – urzędnik sądowy”

Przypominamy studentom kierunku ?Administracja – urzędnik sądowy?, że Biblioteka WPiA zakupiła książki przeznaczone wyłącznie dla słuchaczy tego kierunku.
Ten wydzielony księgozbiór charakteryzuje się literą ?U? na końcu sygnatury egzemplarza np. ZBWP W9966U.
Nadto mogą Państwo (tak jak inni studenci Wydziału) korzystać z całości zbiorów naszej Biblioteki, na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.
Aby uzyskać możliwość wypożyczania książek do domu należy posiadać aktywne konto elektroniczne w naszej Bibliotece.
Do jego założenia należy zgłosić się do Wypożyczalni wraz z indeksem i dowodem osobistym.
W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na swoje konto biblioteczne ze strony internetowej Wydziału lub Biblioteki UŁ.
Po zalogowaniu uzyskają Państwo pełny dostęp do katalogu on-line.
W przypadku książek, które chcemy wypożyczyć do domu, przy sygnaturze egzemplarza w katalogu musi być informacja ? ?BWPiA zbiory do wypożyczeń?.

Wykaz książek z sygnaturami książek dla kierunku „Administracja – urzędnik sądowy”

Terminy egzaminów z Podstaw prawa karnego z prof. dr hab. Agnieszką  Liszewską, dla studentów studiów I stopnia:
2 lutego 2013 r. (sobota) godz. 12.00, sala 1.27
9 lutego 2013 r. (sobota) godz. 10.00, sala 2.45

Terminy wypłat świadczeń stypendialnych z Funduszu Pomocy Materialnej

Centrum Obsługi Studenta ? Sprawy Bytowe Studentów informuje, że 19
listopada 2012 roku po godzinie 16.00 będzie można sprawdzić od strony
UsosWeba w zakładce stypendia informację o rodzaju przyznanego
świadczenia i o stawce stypendium (stawka będzie naliczona za dwa
miesiące).
Weryfikacja przyznanych świadczeń będzie możliwa do dnia 21 listopada
2012 roku.
W przypadku otrzymania stypendium należy w terminie do 22 listopada 2012
roku podać w Centrum Obsługi Studenta ? Sprawy Bytowe Studentów ul.
Lumumby 1/3 numer konta bankowego, na który będzie przekazywane
stypendium. Informacja dotyczy tylko tych studentów i doktorantów,
którzy wcześniej nie przekazali już danych w tym zakresie bądź w
ostatnim czasie zmienili numer konta.
Numer konta bankowego można przesłać również na adres e-mail pracownika
COS-SBS UŁ prowadzącego dany wydział: Dorota Zdrzalik dorotaz@uni.lodz.pl

W e-mailu należy podać następujące dane:
Imię i Nazwisko studenta / doktoranta
Wydział, z którego będzie pobierał świadczenia
PESEL / numer albumu
pełen 26-cyfrowy indywidualny numer konta bankowego, a także nazwę banku

NNW DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

? Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
? Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym
? Ubezpieczenie Assistance
? Karta ubezpieczeniowa

Studencie! Tylko 3 krótkie kroki dzielą Cię od zawarcia ubezpieczenia.
1. Wypełnij formularz na stronie http://www.nnw-studentow.pl/
2. Opłać składkę ubezpieczeniową 63 zł. Zwróć uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich pól, co znacznie ułatwi nam komunikację i zawarcie ubezpieczenia.
Opłacenie składki do 15.11.2012 r. zapewnia ochronę od początku roku akademickiego.
3. Odbierz w DZIEKANACIE u mgr  Sylwii Dziewulskiej (p.2.37) kartę ubezpieczeniową pod koniec listopada.

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu:
* Suma ubezpieczenia NNW: 40.000 zł
* Suma ubezpieczenia OC: 5.000 zł
* Assistance na terenie Polski

Ubezpieczenie NNW działa w każdej sytuacji:
- na uczelni,
- po zajęciach w czasie wolnym,
- podczas praktyk/w pracy,
- w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportów,
- podczas prowadzenia samochodu,
- w wakacje, w ferie, w weekendy.
- NNW działa na całym świecie 365 dni w roku, 24 h
- OC w życiu prywatnym i Assistance ?na terenie Polski

Szczegółowe informacje na: http://www.nnw-studentow.pl/

Plany zajęć

Uprzejmie informujemy, że w zakładce O STUDIACH dostępne są plany zajęć

Terminy zjazdów dla studiów administracja I stopnia o profilu urzędnik sądowy – 10 zjazdów

Semestr zimowy w roku akad. 2012/2013

* 05-06-07.X.2012
* 19-20-21.X.2012
* 26-27-28.X.2012
* 16-17-18.XI.2012
* 23-24-25.XI.2012
* 30.XI-1-2.XII.2012
* 07-08-09.XII.2012
* 14-15-16.XII.2012
* 11-12-13.I.2013
* 18-19-20.I.2013