Często zadawane pytania

  • Czy opłata za studia jest stała, czy może wzrosnąć w następnych latach?
    • Opłata jest stała i nie ma możliwości aby została zwiększona.
  • Czy rezygnując ze studiów narażam się na konsekwencje w postaci kary finansowej?
    • Nie. Jedyną konsekwencją przerwania udziału w studiach jest możliwość kontynuowania ich wyłącznie w trybie komercyjnym, a co za tym idzie, płacenie znacznie wyższego czesnego.
  • Czy obowiązuje mnie wpisowe, opłata za indeks i legitymację?
    • Nie, opłaty te zostały skalkulowane w czesnym, w związku z czym nie ponosicie Państwo żadnych dodatkowych opłat.