O studiach

Plany zajęć:

Semestr letni 2013/14:

Administracja – urzędnik sądowy – I stopnia

Semestr zimowy 2013/14:

Administracja – urzędnik sądowy – I stopnia

Seminarium licencjackie – urzędnik sądowy (ZLAD_USD)

Semestr letni 2012/13:

Administracja ? urzędnik sądowy ? I stopnia

Administracja – urzędnik sądowy – II stopnia

Semestr zimowy 2012/13:

Administracja – urzędnik sądowy – I stopnia

Administracja  – urzędnik sądowy – II stopnia

Zapisy na zajęcia w semestrze letnim

Informujemy, że są dostępne rozkłady zajęć oraz harmonogram zapisów na sem. letni 2011/2012
Zapisy dotyczą TYLKO przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim.
Rozkład zajęć może ulegać drobnym modyfikacjom . Najbardziej aktualny rozkład znajduje się na stronie wpia. Zmiany w usosweb są widoczne po migracji danych.
O wszelkich zmianach w rejestracji informować będziemy w harmonogramie zapisów .
Prosimy zweryfikować możliwość logowania się do Usosweb przed rozpoczęciem rejestrowania się na zajęcia.

Ważne!

W związku z błędną informacją podaną w decyzjach o przyjęciu na studia I i II stopnia informujemy, że osoby zakwalifikowane na te studia nie ponoszą opłaty za legitymację studencką i indeks.

Na indywidualnych kontach wygenerowanych w procesie rekrutacji znajdziecie Państwo informację o godzinach w których należy się stawić w dniu 6 lipca b.r. na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia. Przypominamy o zabraniu dowodu osobistego i egzemplarza pracy licencjackiej.
Więcej informacji wkrótce.


Uwaga:
W zakładce rekrutacja znajdziecie Państwo 3 bardzo ważne dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji to jest:

1. formularz danych osobowych (dla I i II stopnia oddzielne);

2. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wspólną dla I i II stopnia);

3. deklarację udziału w projekcie (dla I i II stopnia oddzielne).

Wyżej wymienione dokumenty prosimy przynieść we wskazanych terminach, wypełnione i co bardzo ważne podpisane. Prawidłowo wypełnione i podpisane są warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie!

W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbędzie się jednorazowy nabór na:

  1. 3-letnie studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja o profilu urzędnik administracji sądowej, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata;
  2. 2-letnie studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja, specjalizacja: Administracja sądowa, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Na studia I stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia osoby, które ukończyły studia administracyjne I stopnia i uzyskały tytuł licencjata oraz osoby, które mają dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo.

Proponowane studia I i II stopnia są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a ich realizacja odbywa się w ramach projektu Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ. Opłata za studia I stopnia wynosi jedynie 1072, 95 zł, a za studia II stopnia 876, 40 zł za rok!

Szczegółowe informacje na temat naboru na studia znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja.