,

Aktualności

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie

Italianistyka z translatoryką

Administracja – urzędnik sądowy

Studium prawa podatkowego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU nr 6/WPiA/FLEXICURITY na publikację 3 prac doktorskich

OGŁOSZENIE KONKURSU nr 6/WPiA/FLEXICURITY na publikację 3 prac doktorskich

Na podstawie § 5 Regulaminu konkursu na publikację prac doktorskich pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Konkursowa Wydziału Prawa i Administracji UŁ ogłasza konkurs na publikację 3 prac doktorskich w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ukończone w okresie od października 2010 roku.

Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przedłożeniu:

- pracy doktorskiej na nośniku CD,
- dwóch recenzji specjalistów z danej dziedziny prawa,
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą doktorską oraz opiniami specjalistów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2014 roku w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 w pokoju 3.69 (beczka C) u p. Wiesławy Rychter w kopercie z oznaczeniem „Konkurs nr 6/WPiA/FLEXICURITY na publikację 3 prac doktorskich”.

Osobą odpowiedzialną za poprawność i kompletność zgłoszenia jest Zgłaszający.

Pytania na temat konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres mscislo@wpia.uni.lodz.pl

Załączniki:

- Regulamin konkursu na publikację prac doktorskich pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
- Formularz zgłoszenia konkurs 6
- Deklaracja udziału w projekcie
- Formularz danych osobowych
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU nr 5/WPiA/FLEXICURITY na publikację 6 prac doktorskich

Ogłoszenie

Komunikat komisji konkursowej

Komunikat komisji konkursowej

Dostęp do platformy e-learning Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

Szanowni Państwo,

Wykorzystując niezwykłą okazję, jaką niewątpliwie są obchody 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej oraz zorganizowane z tego powodu Dni Otwarte na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z platformą do zdalnego nauczania wykorzystywaną do prowadzenia różnych zajęć na naszym Wydziale.

Dla wszystkich zainteresowanych otwieramy ograniczony dostęp w dniach 7-15 maja 2014 r. do jednej sekcji zajęć Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning, które od 3 lat jest prowadzone w ramach projektu ?Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ”. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdalne nauczanie posiada szereg istotnych zalet.
Po pierwsze – elastyczny czas nauki. Uczestnik sam wybiera dogodny dla siebie czas nauki. Aby podnosić swoje kwalifikacje nie musi rezygnować z pracy czy też burzyć harmonogramu swoich zajęć.
Po drugie – miejsce nauki. Uczestnik wybiera dogodne dla niego miejsce nauki. Uczyć się może w zasadzie wszędzie, potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.
Po trzecie – tempo nauki. Uczestnik dostosowuje tempo oraz intensywność nauki do swoich możliwości oraz aktualnego poziomu wiedzy.
Po czwarte – eliminacja tzw. stresu szkolnego. Często zdarza się, iż osoba dorosła, wracająca po wielu latach do ?szkolnej ławki”, przeżywa spory stres. System nauczania na odległość eliminuje tę niedogodność i wpływa niewątpliwie na większy komfort psychiczny uczestników.
I wreszcie – łamanie barier. Nauczanie na odległość przyczynia się do łamania znaczących barier dostępu do edukacji, np.: architektonicznych, komunikacyjnych, związanych z miejscem zamieszkania czy też czasowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z platformą e-learningową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego e-learning. Wystarczy wejść na stronę: http://www.ul.edu.pl/moodle/course/view.php?id=14, zalogować się jako gość a następnie wpisać hasło: euro2014. Mają Państwo prawo do przeglądania treści 1 sekcji Studium (bez możliwości pełnego uczestnictwa we wszystkich formach aktywności przewidzianych dla tych zajęć).
Serdecznie zapraszamy!

Dni Otwarte < 10 lat Polski w UE >

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka była historia przystąpienia do UE, jaka jest obecna sytuacja i jaka czeka nas przyszłość odwiedź nas 9-10 maja w godz. 10-16, ul. Kopcińskiego 8/12 (Wydział Prawa i Administracji UŁ).

Wydziały: Filozoficzno-Historyczny, Filologiczny, Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, aby wspólnie uczcić 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Środa, 07.05.2014 ? Czwartek, 15.05.2014
Otwarty dostęp dla zainteresowanych gości do zajęć prowadzonych na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego w formie e-learningowej w ramach III edycji

Piątek, 09.05.2014 ? Sobota, 10.05.2014
Prezentacja projektów realizowanych ze środków europejskich i specjalnego numeru czasopisma Koła Studenckiego Italianistów ? EuroItaliAMO.
Prezentacja laboratorium językowego i komputerowego.

Piątek ? 09.05.2014
9:15 ? Powitanie, oprowadzenie

10:00 ? 11:45 Lekcje i warsztaty dotyczące historii starań o przyjęcie do UE, przystąpienia i obecnej sytuacji:
10:00 ? 10.40
1. ?Fundusze europejskie dla Polski” (Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ – Anna Czajka, Adrian Lipiński, Mateusz Maciejewski),
2. ?Integracja Europejska” (Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ – Ewelina Ślązak, Katarzyna Kowalczyk, Marcin Kubarski),

10:40 ? 11.20
3. ?Parlament Europejski. Instytucje i wybory” (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)
4. ?Kreowanie wizerunku w polityce i biznesie” (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)

11:20 ? 11.45
5.?ABC konsumenta w Unii Europejskiej ? Mam Prawo!” (Studenckie Koło Naukowe Prawa
Europejskiego Wydział Prawa i Administracji UŁ – Agata Sobusiak);
6. ?Nowe możliwości mobilności młodzieży po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej” (Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji UŁ ? Adrianna
Nowicka, Kinga Tomczyk).

10:00 ? 11:45 Konkurs dla dzieci na rysunek – ?EUROPA DLA DZIECI. DZIECI DLA EUROPY”
12:00 ? 13:30 Debata: ?WCZORAJ ? DZIŚ ? JUTRO Z UE”
Uczestnicy: dr hab. prof. UŁ Stanisław Konopacki, dr hab. prof. UŁ Dariusz Jeziorny, dr Niedźwiecki, Aleksandra Sowińska, Katarzyna Kowalik

14:00 ? 15:00 Prezentacja ? NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020 W UNIJNYCH PROGRAMACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH (Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych)

14:00 ? 15:00 Konkursy dla uczniów i studentów z zakresu wiedzy o UE

Sobota ? 10.05.2014

10:00 ? 11:00 Spotkania z doktorantami i studentami dot. wymiany doświadczeń zw. korzystaniem z projektów unijnych
10.00 – 10.05 – Otwarcie spotkania – Małgorzata Wochowska
10.05 – 10.25 – Programy/Projekty: Młodzież w Działaniu (w tym wolontariat), EFS (m.in. studia podyplomowe dla nauczycieli) i Grundtvig – Nadina Milewska i Julita Woźniak
10.25 – 10.35 – Projekt: Studia podyplomowe dla tłumaczy – Paulina Królikowska
10.35 – 10.45 – Projekt: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie – Małgorzata Ossowska – Czader
10.45 – 11.00 – Podsumowanie i nawiązanie do nowych programów, które będą realizowane w latach 2014 – 2020, a które są kontynuacją – Małgorzata Wochowska

11:00 ? 12:00 Spotkania z osobami, które zrealizowały wizyty studyjne i staże w ośrodkach zagranicznych. Uczestnicy: dr Joanna Ciesielka (Zakład Italianistyki KFR UŁ), dr Anna Miller-Klejsa (Zakład Italianistyki KFR UŁ), dr Agnieszka Woch (Zakład Języków Romańskich KFR UŁ), prof. Tomasz Kaczmarek (Zakład Literatury Francuskiej KFR UŁ), prof. Artur Gałkowski (Zakład Italianistyki KFR UŁ)

12:00 ? 13:00 Prezentacja ? NOWE PERSPEKTYWY FINANSOWE NA LATA 2014-2020 W UNIJNYCH PROGRAMACH EDUKACYJNYCH (Biuro Międzynarodowych Programów Edukacyjnych)

13.30 ? 15:00 Wykłady włoskich nauczycieli akademickich.
1. dott.ssa Rosalba Paoli, wykład w języku włoskim (tłumaczony na polski) „La cultura dei formaggi italiani” (Kultura serów włoskich)
2. dott. Ilario Cola, wykład w języku polskim [sic!] „La canzone d’autore italiana degli anni ’60 e ’70 del XX secolo” (Autorska piosenka włoska w latach ’60 i ’70 XX wieku); wykład ilustrowany śpiewem przy akompaniamencie gitary

OGŁOSZENIE KONKURSU nr 5/WPiA/FLEXICURITY na publikację 6 prac doktorskich

Komisja Konkursowa Wydziału Prawa i Administracji UŁ ogłasza konkurs na publikację 6 prac doktorskich w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ?, realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ukończone w okresie od października 2010 roku.

Szczegółowa treść ogłoszenia

Regulamin konkurs

Załącznik – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik – formularz danych osobowych

Załącznik – oświadczenie dane osobowe

Konkurs na publikację prac doktorskich

Ogłoszenie wyników konkursu nr 4/WPiA/FLEXICURITY na publikację prac doktorskich

Komisja Konkursowa Wydziału Prawa i Administracji UŁ ogłasza konkurs na publikację 4 prac doktorskich w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ?, realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu ukończone w okresie od października 2010 roku. Szczegóły dot konkursu znajdą Państwo w załączonych plikach.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkurs

Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – formularz danych osobowych

Załącznik nr 4 – oświadczenie dane osobowe

Dodatkowy konkurs na miesięczne staże dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA UŁ

Z dniem 10 stycznia 2013 roku otwarty zostaje ostatni już konkurs na miesięczne staże dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA UŁ realizowane w ramach projektu ,,Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy- oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ?? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staże przeznaczone są dla pracowników zainteresowanych poznaniem nowoczesnych metod kształcenia, poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej mających na celu podniesienie kompetencji.

Wnioski należy składać osobiście, w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku, w pokoju 2.13 w godzinach 9-15.

Do wniosku należy dołączyć:

- plan stażu z uwzględnieniem celu pobytu;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkich informacji udziela mgr Karol Mordel – kamordel@wpia.uni.lodz.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z dnia 10 grudnia 2012 roku wpłynęło jedno zgłoszenie, które zostało przez Komisję Kwalifakcyjną pozytywnie rozpatrzone.

Konkurs na miesięczne staże dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA UŁ

Z dniem 10 grudnia 2012 roku otwarty zostaje konkurs na miesięczne staże dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na WPiA UŁ realizowane w ramach projektu ,,Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy- oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ?? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staże przeznaczone są dla pracowników zainteresowanych poznaniem nowoczesnych metod kształcenia, poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej mających na celu podniesienie kompetencji.

Wnioski należy składać osobiście, w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku, w pokoju 2.13 w godzinach 9-15.

Do wniosku należy dołączyć:

- plan stażu z uwzględnieniem celu pobytu;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkich informacji udziela mgr Karol Mordel- kamordel@wpia.uni.lodz.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stypendia Naukowe

Uprzejmie informujemy, iż Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów dla Młodych Doktorów Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęła decyzję o przyznaniu 2 stypendiów naukowych w ramach konkursu nr 3/WPiA/FLEXICURITY. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym protokołem.