,

Sesja Naukowa „Translatoryka i translacje” UŁ 30.06.2014

 

Studenckie Koło Naukowe Italianistów UŁ „ItaliAMO” zaprasza na I Ogólnopolską Sesję Naukową pt.

„Translatoryka i translacje: wyzwania, doświadczenia, efekty”

Data i miejsce sesji: 30 czerwca 2014, godz. 11, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12

Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski

Sekretarz sesji: mgr Aleksandra Sowińska

Honorowy patronat sesji: Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

Cel sesji:

Celem sesji jest wymiana spostrzeżeń wśród osób, które posiadają już praktykę lub stawiają pierwsze kroki w zawodzie tłumacza. Będzie to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, opowiedzenia o tym, na jakie problemy może trafić tłumacz i jak może stawić im czoła. Szerokie ujęcie tematu pozwala na przedstawienie różnorodnych zagadnień, dotyczących zarówno tłumaczeń ustnych, jak i pisemnych oraz na poszerzenie wiedzy związanej ze strategiami tłumaczeniowymi i praktycznymi aspektami zawodu tłumacza. Oprócz wystąpień o charakterze referatowym, przewidywany jest również czas na dyskusje. Planowane jest także wydanie publikacji, zawierającej artykuły na tematy podjęte w czasie sesji naukowej.

Zakres tematyczny sesji:

 • teorie przekładoznawcze
 • specyfika tłumaczeń ustnych i pisemnych
 • specyfika języka włoskiego i polskiego w kontekście translatorycznym
 • przebieg procesu tłumaczenia literackiego (poezji i prozy)
 • strategie tłumaczeniowe
 • tłumaczenie różnych typów tekstu i dyskursu
 • tłumaczenie tytułów i nazw własnych
 • tłumaczenie napisów do filmów
 • refleksje nad tłumaczeniem języka specjalistycznego
 • tłumaczenia ustne: taktyki radzenia sobie w trudnej sytuacji
 • aspekty praktyczne zawodu tłumacza

Wystąpienia:

Do udziału w sesji zapraszamy osoby zainteresowane problematyką tłumaczeń: tłumaczy, studentów, wykładowców. Udział w sesji jest bezpłatny. Koszt dojazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pozostaje w gestii uczestników.

Na przedstawienie referatu (również w formie prezentacji multimedialnej) przewiduje się 20 min.

Uczestnicy sesji:

Do udziału w sesji zapraszamy osoby zainteresowane problematyką tłumaczeń: tłumaczy, studentów, wykładowców. Udział w sesji jest bezpłatny. Koszt dojazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania pozostaje w gestii uczestników.

Zgłoszenia:

zgłoszenia uczestnictwa z referatem lub bez prosimy kierować na adres aleksandra.sowinska@op.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji (wymagane*):

 1. Imię i nazwisko uczestnika*
 2. Uczelnia, instytut, instytucja pochodzenia*
 3. Reprezentowane koło naukowe (jeśli dotyczy)
 4. Tytuł wystąpienia*
 5. Adres mailowy*
 6. Adres pocztowy
 7. Kontakt telefoniczny

Program sesji:

Zostanie ogłoszony na stronie www.italianistyka.uni.lodz.pl

Cfp: I OSN Translatoryka i translacje 2014 Łódź UŁ