Gortat Jakub

2013

1) Międzynarodowa konferencja naukowa – Internationale wissenschaftliche Tagung: Niemcy, Austria, Szwajcaria na arenie międzynarodowej: Polityka ? Kultura ? Gospodarka (Deutschland, Österreich und die Schweiz auf der internationalen Bühne: Politik ? Kultur ? Wirtschaft), Łódź, Uniwersytet Łódzki, 25-26.10.2013

tytuł wystąpienia: Polski udział w konkurencji ofiar nazizmu – dyskusje wokół budowy pomnika słowiańskich ofiar wojny w Berlinie

Artykuł do tomu pokonferencyjnego złożony do druku

2) ?ÜBER DAS SCHWEIGEN? das Verschwiegene ? das Ungesagte ? das Unsagbare, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 27 ? 29.09 2013
tytuł wystąpienia: Luftkrieg gegen Deutschland im Bewusstsein der gegenwärtigen Deutschen ? ein Tabu oder eine Überrepresentation?

Artykuł do tomu pokonferencyjnego złożony do druku

2014

1) Paradygmat kat ? ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989?2014, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki oraz Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 07-08 marca 2014 roku

tytuł wystąpienia: Tabu po stronie ofiar i sprawców. Czy gdańska rzeźba ?Gwałt? może być przyczynkiem do dyskusji?

Możliwość komentowania jest wyłączona.