Aktualności

Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno- Historyczny
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego

mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję

„Interdyscyplinarność w kształceniu uniwersyteckim”

Łódź, 09.10.2015

Konferencja ma na celu promowanie idei wielowymiarowego interdyscyplinarnego kształcenia w ramach studiów III stopnia łączącego wiedzę teoretyczno – praktyczną w zakresie szeroko pojętej humanistyki.

Pomysł konferencji zrodził się w trakcie przygotowywania projektu realizowanego obecnie na UŁ pt.: Kształcenie kard dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ. W ramach projektu realizowane są Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, które jak do tej pory są jedyną tego typu ofertą edukacyjną w Polsce.

Wychodząc od pomysłu łączenia wiedzy interdyscyplinarnej w ramach studiów doktoranckich oraz zebranych doświadczeń w trakcie prowadzonych MIHSD pragniemy zaprosić wszystkie ośrodki uniwersytecie do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat oferty edukacyjnej Szkół Wyższych
w Polsce, jej atrakcyjności, praktyczności, wielowymiarowości, łączenia wiedzy teoretycznej
z praktycznym jej wykorzystaniem, a także możliwości łączenia wiedzy interdyscyplinarnej na studiach doktoranckich.

Podczas debaty planujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z dziedzin tj. językoznawstwa, literaturo- i kulturoznawstwa, filozofii, historii oraz nauk politycznych mających doświadczenie w łączeniu tych dyscyplin naukowych z innymi w ramach badań naukowych i działalności dydaktycznej.

Oczekujemy zgłoszeń referatów w języku polskim, angielskim niemieckim, które związane byłyby
z tematyką konferencji oraz możliwości łączenia wiedzy z poszczególnych dziedzin, tj.:
• Językoznawstwa,
• Literaturoznawstwa,
• Kulturoznawstwa,
• Komunikacji społecznej,
• Historii,
• Filozofii,
• Etyki,
• Studiów genderowych,
• Międzynarodowych stosunki polityczne,
• Studia europejskie,
• Inne.

Z uwagi na formułę konferencji, która ma na celu wymianę doświadczeń obrady odbywać się będą
w języku polskim, angielskim i niemieckim z podziałem na odpowiednie sekcje z wyjątkiem referatów plenarnych. Planujemy publikację wybranych referatów w tomie o charakterze monograficznym,
na stronie internetowej Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ.

Konferencja odbędzie się w dniu 09.10.2015 roku na Wydziale Filozoficzno- Historycznym UŁ,
ul. Kamińskiego nr 27a, 90-219 Łódź. Formularze zgłoszeniowe (zamieszczony poniżej), streszczenia referatów (ok. 200-300 słów) oraz krótkie noty biograficzne (60-80 słów) proszę przesyłać na adres: sylwia.rapacka@uni.lodz.pl. Termin nadsyłania upływa 30 lipca 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy

Z uwagi na fakt, że chcielibyśmy opublikować referaty w tym roku, prosimy nadsyłać pełne teksty artykułów do 30 września 2015.

Ramowy program konferencji, jak również inne istotne informacje zawarte zostaną w drugim komunikacie konferencyjnym, który prześlemy w lipcu 2015.

Komitet Naukowy:
Prof. zw. dr hab. Piotr Cap
Prof. nadz. dr hab. Elżbieta Jung
Prof. zw. dr hab. Krystyna Kujawińska- Courtney
Prof. nadz. dr hab. Przemysław Waingertner

Komitet Organizacyjny:
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jung
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner

mgr Julita Woźniak
mgr Paulina Królikowska

Sekretarz:
dr Sylwia Rapacka – Wojtala
e-mail: sylwia.rapacka@uni.lodz.pl

Wykłady gościnne Prof. Haliny Taborskiej, Rektora Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

WTOREK 27.05.2014
Wykład 1. Londyńskie instytucje kultury ? zarządzający, mecenasi i odbiorcy.
15.20-16.50, WSMiP, ul. Narutowicza 59a, A3

ŚRODA, 28.05.2014

Wykład 2. Europejskie instytucje kultury: centra kultury, miasteczka sztuk i nauk, szlaki kultury.
12.40-14.10, WSMiP, Narutowicza 59a, sala A3

Wykład 3. Największe europejskie centrum kultury ? Southbank Centre nad Tamizą.
14.20-15.50, WSMiP, ul. Składowa 41/43, sala 115

Wykład 4. Sztuka, edukacja i rozrywka na szlakach kultury, część I
17.40-19.10, WSMiP, ul.Narutowicza 59a, A3

CZWARTEK, 29.05.2014
Wykład 5. Sztuka, edukacja i rozrywka na szlakach kultury, część II
10.00 ? 11.30 ?WSMiP, ul. Narutowicza 59a, sala 309

Wykłady gościnne Prof. Ton Hoenselaars, University of Utrecht, Holandia

6 maja, wtorek
11.10-12.40 ? ?Shakespeare: How and Why??
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59a, sala 206
13.30-15.00 ? ?Shakespeare behind Barbed Wire?
Wydział Filologiczny, ul. Kościuszki 65, sala 111a

7 maja, środa
12.40-14.10 ? ?Hamlet, Europe, and the Great War?,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Narutowicza 59a, sala 308
14.20-15.50 ? ?Shakespeare in France?
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Składowa 43, room 115

8 maja, czwartek
15.15-16.45 ? ?Hitler and Shakespeare?
Wydział Filologiczny, ul. Kościuszki 65, 303a

Wykłady gościnne prof. Davida Fullera dla MCBS

1 kwietnia 2014
10.30-12.00 ? wykład pt. ?Reading Aloud: Performance as Interpretation?, WSMiP, Narutowicza 59a, sala 216
13.30-15.00 ? wykład poświęcony tragedii ?Król Lir?, Wydział Filologiczny, Kościuszki 65, sala 111a

2 kwietnia 2014
12.40-14.10 – wykład pt. ??Hamlet?: Sex, Lies, Power Struggles ? and Performance?, WSMiP, Narutowicza 59a, sala 308
14.20-15.50 ? wykład pt. ??Myriad-minded?: Shakespeare as an international figure?, WSMiP, Składowa 41/43, sala 115

3 kwietnia 2014
15.15-16.45 ? wykład pt. ?Othello and Christianity?, Wydział Filologiczny, Kościuszki 65, sala 303a

Wykłady dra Oleksandra Kashchuka

Instytut Historii, 24-28 lutego 2014 roku

I. Relacje między Kościołem a Cesarstwem Bizantyńskim w IV-IX wieku

1. Historyczno-ideologiczne tło kształtowania się stosunków między Kościołem a Cesarstwem Bizantyńskim. Relacje między Kościołem a Cesarstwem w okresie kontrowersji ariańskiej IV wieku ? poniedziałek 24 lutego -sala 47 godz. 14. 00.
2. Intensyfikacja stosunków między Kościołem a Cesarstwem w kontekście sporów chrystologicznych V-VI wieku. Cesarz Justynian I Wielki a Kościół ? wtorek 25 lutego – sala 47 ? godzina 14.00
3. Opozycja wobec ingerencji władzy cesarskiej w sprawy Kościoła w okresie monoteletyzmu i ikonoklazmu (VII-IX w.) – środa 26 lutego – sala 203, godz. 15. 30

II. Koncepcja szczęścia w nauczaniu św. Grzegorza Wielkiego

1. Kontekst filozoficzno-teologiczny kształtowania się felicytologicznych poglądów papieża Grzegorza Wielkiego. Iluzoryczność szczęścia ziemskiego w nauczaniu papieża Grzegorza Wielkiego ? czwartek 27 lutego – sala 47 ? godz. 15.00
2. Szczęście prawdziwe w życiu ziemskim oraz szczęście wieczne w życiu niebiańskim w nauczaniu papieża Grzegorza Wielkiego ? piątek 28 lutego – sala 47, godz. 14. 00

dr Oleksandr Kashchuk – CV

Program ERASMUS +

Od 1-ego stycznia 2014r. realizowany jest nowy program ERASMUS+, ustanowiony na lata 2014-2020, który zastąpił program ?Uczenie się przez całe życie? (2007-2013). Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe i sportowe, jak również współpracę międzynarodową w różnych obszarach edukacji, w tym edukacji dorosłych.

Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać o ciekawych koncepcjach dotyczących treningów międzykulturowych lub zasięgnąć informacji n/t programu Erazmus+ (np. od czego zacząć opracowywanie wniosku aplikacyjnego) bardzo prosimy o kontakt z Panią Julitą Woźniak. Więcej informacji znajduje się na stronie Pani Julity >>>

Cykl wykładów Pana Prof. Jose Manuel Gonzalez Fernandez de Sevilla, University of Alicante

Poniedziałek, 18.11

15-16:30 ? wykład „Female Subversion in the Drama of Early Modern England and Spain”. WSMiP, Narutowicza 59a, sala 216

17:00-18:30 – „Shakespeare as Cultural Catalyst”, WSMiP, Narutowicza 59a, sala A1

Wtorek, 19.11
15:15-16:45 – wykład „Cervantes´ and Shakespeare´s Closest Encounters in Cardenio”, Wydział Filologiczny, Kościuszki 65, sala K3

Środa, 20.11

12:15-14:00 ? wykład „Shakespeare´s Other Literary Lives: The Bard Living Presence in Literary Studies”, WSMiP, Narutowicza 59a, sala 309

Czwartek, 21.11

14:15-15:50 ? wykład „Recent Theatre Productions of Shakespeare in Spain”, WSMiP, Narutowicza 59a, sala 308

J0SÉ MANUEL GONZÁLEZ
is Professor of English Literature at the Uni?versity of Alicante. He is the author of a number of books and articles on various aspects of medieval and early modern poetry and drama in England and Spain. He is the editor of Shakespeare and Spain (Mellen, 2002), Spanish Studies in Shakespeare and His Contemporaries (Delaware, 2006), and Shakespeare, Cervantes and Rabelais. New Interpretations and Comparative Studies (Mellen, 2011). He has been Visiting Professor at the universities of Delaware, South Carolina, King´s College London, Groningen and Bangor. He is a member of the International Committee of Correspondents of the World Shake?speare Bibliography, of the SAA (Shakespeare Association of America), of the ISA (International Shakespeare Association) and of the editorial board of Revista Alican?tina de Estudios Ingleses, SEDERI and Shakespeare until 2011. His biographical profile has been included in Marquis Who´s Who since 2004.

Cykl wykładów prof. Tiny Krontiris

12.11.2013 – WTOREK
13:30 ? 15:00
wykład pt. ?Eros, Poetic Subjectivity, and the Negotiation of Petrarchan Conventions in Mary Wroth’s Pamphilia to Amphilanthus” (Instytut Anglistyki, Kościuszki 65, sala 111a)

13.11.2013 -ŚRODA
10:00 – 11:30
wykład pt.?The Merchant of Venice and the Greek Holocaust? (with pictures from the 1940 and 1945 productions at the Greek National Theatre) (WSMiP, Narutowicza 59a, sala 309)
14:45 ? 16:30
wykład pt. ?Why Study Literature Today?? (Narutowicza 59a, sala 216)

14.11.2013 – CZWARTEK
14:15 ? 15:50
wykład pt. ?Shakespeare and Aristotle? (Narutowicza 59a, sala 308)
16:00 ? 17:30
wykład pt. ?Gender, Adolescence, and Renaissance Culture? (Narutowicza 59a, sala 216)

Tina Krontiris is Professor of Renaissance literature and drama at Aristotle University of Thessaloniki in northern Greece. Born in Evia (Euboia), Greece, she moved to the United States at the age of 16. After completing her secondary education in Boston, she went on to study English literature at the University of Illinois (B.A.) and George Washington University (M.A.). She worked as part-time lecturer in American universities for several years and in 1984 she won a Greek State Scholarship for doctoral research in England. Upon completion of her Ph.D. at the University of Sussex, she returned to Greece permanently and in 1989 took up a tenure-track position at the English Department of Aristotle University, where she has been teaching ever since. She offers courses on the literature and drama of the English Renaissance, including a post-graduate seminar on Shakespeare.

Pełny profil Prof. Krontiris

Cykl wykładów prof. Johna Drakakisa

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Johna Drakakisa, z University of Stirling, UK.

PLAN POBYTU:

14.10.13 – PONIEDZIAŁEK

15.00 -16.30 ? spotkanie z doktorantami, WSMiP, Narutowicza 59a, sala 216

13.10.13 – WTOREK

11.45-12.45 ? wykład pt.: ?English Renaissance Drama and the Aesthetics of Violence?,
Wydział Filologiczny, Al. Kościuszki 65, sala 301

13.30 ? 15.00 ? wykład pt.: ?Shakespeare as Presentist?,
Wydział Filologiczny, Al. Kościuszki 65, sala 111 A

16.10.13 – ŚRODA

14.45-16.20 ? wykład pt.: ?Shakespeare’s the Merchant of Venice?,
WSMiP, Narutowicza 59a, sala 216

17.10.13 – CZWARTEK

14.15 -15.50 ? wykład pt.: ?An introductory two-lecture Hamlet?,
WSMiP, sala 308

Professor
English Studies

Contact Information:
A19
University of Stirling
Stirling FK9 4LA United Kingdom

About:
M.A., B.A. (Wales), Ph.D. (Leeds), Dip.Ed. FEA
I was appointed to Stirling in 1970, some three years after the University had opened. Before that I took my B.A. and M.A. at Cardiff, and Dip.Ed at Exeter. I later obtained my Ph.D from Leeds. Since arriving at Stirling I have taught and continue to teach undergraduate courses in Shakespeare, Elizabethan and Jacobean Drama, and Renaissance Literature, and in Critical Theory. I was also one of the founder members of the Department of Film and Media Studies, and was Chair of the committee when it became a full department of the University in 1985. I have delivered lectures on Renaissance Drama in a number of countries across the world, and have examined courses and postgraduate dissertations in a number of University English Departments. I have also successfully supervised a number of Ph.D theses in Renaissance Literature, Modern Drama and Critical Theory.

Research Interests:
My research interests are primarily in seventeenth-century textual bibliography, Shakespeare, Elizabethan and Jacobean drama, Renaissance literature, critical theory, and modern drama and media and cultural studies. I have published articles and chapters on Shakespeare, Elizabethan and Jacobean literature and drama; modern drama; media studies; modern critical theory and cultural studies, introductory studies of Shakespeare’s Othello (1980) and Much Ado About Nothing (1981). I was the editor of and contributor to British Radio Drama (1981); Alternative Shakespeares (1985); Shakespearean Tragedy, Longman Critical Reader series (1998); Shakespeare, Antony and Cleopatra, New Casebook series (1994); Richard III, Shakespeare Originals series (1996); Tragedy, Longman Critical Reader series (1998). My current work in progress is the New Arden Shakespeare edition of The Merchant of Venice, a book entitled Shakespearean Discourses, and the topic of Republicanism in Shakespeare. I welcome applications from potential research students in any of the areas outlined above. I was the General editor of the Routledge English Texts, and am currently the General Editor of the Routledge New Critical Idiom Series. I am a member of the editorial boards of Textual Practice, Critical Survey, and The Journal of Social Semiotics. I am also an elected Fellow of English Association.

Prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z wizytą w Uniwersytecie Łódzkim

Uprzejmie informujemy o wizycie prof. dr hab. Giennadija Matwiejewa z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa (Rosja) w dniach 9 ? 15 czerwca 2013 r. w Uniwersytecie Łódzkim.

Prof. dr hab. Giennadij Matwiejew z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa (Rosja) jest wybitnym znawcą historii Polski, a zwłaszcza stosunków rosyjsko-polskich. Jest autorem kilkuset publikacji, w tym ostatnio monografii: ?Piłsudski?, Moskwa 2008; ?Polska niewola. Losy czerwonoarmistów w polskiej niewoli 1919-1921?, Moskwa 2011; ?Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyjskich w XX wieku?, Warszawa 2010; ?Polska w XX wieku. Zarys historii politycznej?, Moskwa 2012. Jest wydawcą źródeł archiwalnych dotyczących historii Polski znajdujących się w archiwach rosyjskich (w Polsce wydano 3 tomy, w przygotowaniu czwarty).
Prof. G. Matwiejew jest członkiem Rosyjsko-Polskiej Grupy do spraw Trudnych, członkiem Rady Naukowej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, członkiem Rady Naukowej Centrum Dialogu i Porozumienia Rosyjsko-Polskiego, członkiem Komisji Historyków Rosji i Polski, członkiem zagranicznym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Został odznaczony m.in. Oficerskim Krzyżem Orderu Zasługi RP.
Planowane przez prof. G. Matwiejewa wykłady zostały przygotowane na podstawie źródeł z centralnych archiwów rosyjskich (AWP RF, RGASPI, RGWA), w znacznej części po raz pierwszy wprowadzanych do obiegu naukowego. To pozwoliło po nowemu, na szerszej podstawie źródłowej, wyświetlić wiele spraw z historii stosunków radziecko-polskich.

Cykl wykładów p.t. ?Rosyjsko-polskie rozbieżności w XX w.?
10 VI
- godz. 15.30
wykład nt. ?Kwestia polska w Rosji w 1917 r.?
- godz. 17.00 wykład nt. ?Wizja przyszłości Polski według białej i czerwonej Rosji
w 1918 r.?.
11 VI
- godz. 15.30 wykład nt. ?Ewolucja radzieckiego projektu ?sanitarnego kordonu? w 1919 r. i na początku 1920 r.?.
- godz. 17.00 wykład nt. ?Radziecka ?pokojowa ofensywa? w pierwszej połowie
1920 r. Angielski i polski kierunek?.
12 VI
- godz. 15.30 wykład nt. ?Kiedy i jak Kreml zdecydował zająć się sowietyzacją
Polski?.
- godz. 17.00 wykład nt. ?Miński etap sowiecko-polskich rokowań i misja Lwa
Kamieniewa w Wielkiej Brytanii?.
13 VI
- godz. 15.30-18.30 wykład nt. ?Rokowania sowiecko-polskie (wrzesień 1920 r. ?
marzec 1921 r.)?
14 VI
- godz. 15.30-18.30 wykład nt. ?Pierwszy dyplomatyczny kryzys w stosunkach
sowiecko-polskich (maj -październik 1921 r.)?

Wykłady prof. dr hab. Giennadija Matwiejewa będą się odbywały w Instytucie Historii UŁ ul. Kamińskiego 27a w sali Rady Wydziału.

Problematyka dysertacji doktorskich

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż 11 maja odbyła się konferencja: „Problematyka dysertacji doktorskich”, zorganizowana przez doktorantów MIHSD oraz IHSD.

W trakcie trwania konferencji zostala zaprezentowana problematyka dysertacji doktorskich wszystkich doktorantów piszących rozprawy w ramach MIHSD oraz IHSD. Promotorami prac są profesorowie Wydziałów Filozoficzno-Historycznego, Filologicznego oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres poruszanych zagadnień jest szeroki i obejmuje tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki, politologii oraz stosunków międzynarodowych tak w wymiarze międzycywilizacyjnym, jak i europejskim.

Panele

Publikacje i wystąpienia doktorantów MIHSD

Uprzejmie informujemy, iż została dodana zakładka – Publikacje i abstrakty wystąpień – w której będą zamieszczane przesłane przez Państwa materiały. Bardzo prosimy o ich nadsyłanie, na adres: sylwia_rapacka@interia.pl, w formacie:

1. książki:
Rapacka, S.: Warsztaty gimnazjalisty. Język niemiecki. Pisanie efektywne. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa- Bielsko-Biała 2012
Abstrakt/info o tytule….

2. publikacje internetowe:
Rapacka, S.: Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy i kontynuacyjny na podstawie serii Hier und da, zgodny z NPP.

http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,180/hier-und-da,13873.html

Abstrakt/info o tytule….

3. artykuły:
Rapacka, S.: Die Frau träumt von großer Küche. Stereotypen von Geschlechtsrollen im Lehrprozess der deutschen Sprache. In: Refleksje. Westpommersche Zeitschrift für Pädagogen_innen. Nr.5, September/Oktober 2011, S. 10
Abstrakt/info o tytule….

4. wystąpienia:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: JĘZYK ? LITERATURA ? KULTURA. KONTEKSTY GLOTTODYDAKTYCZNE. Płock, 9 ? 10 maja 2011. Organizator: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Temat wystąpienia: Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego.
Abstrakt/info o tytule….

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy o wizycie prof. Mario Domenichelliego (Uniwersytet we Florencji)

8.10 – PONIEDZIAŁEK
15-16:30 „The interpretation of Literary texts, a survey on the history of
interpretation; focus on Benjamin, Gadamer, Foucault, Stephen
(Greenblatt), and New Historicism? – WSMiP, Narutowicza 65a, sala 216

9.10 – WTOREK
13:30 ? 15:00 „Witchcraft, Possession, Exorcism, and Magics in
Elizabethan Drama” ? wykład na Wydziale Filologicznym, ul. Kościuszki
65, (sala zostanie podana)

10.10 – ŚRODA
12 ? 13:30 ?Changing Ideas of Literature? – WSMiP Narutowicza 59a, sala 308

11.10 CZWARTEK
12- 13:30 „Shakespeare’s Italy” – WSMiP, Narutowicza 65 a,sala 206

13:55- 15:30 ?Women’s roles and voices in Italian Opera” ?
WSMiP, Narutowicza 59a, sala A3

Wybory

Szanowni Doktoranci,
W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przedstawiciela doktorantów w Senacie UŁ, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2012 r. w Auli im. Wacława Szuberta przy ul. Lindleya 5 o godzinie 18:00 odbędzie się Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ, podczas którego odbędą się w/w wybory. Stosownie do §6 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 10 uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów. Przepisy regulaminu mogą przewidywać również inne quorum wymagane dla ważności zebrania.
10 minut po zakończeniu zebrania wyborczego będzie miało miejsce Zebranie Ogólne doktorantów, na którym odbędzie się dyskusja i głosowanie nad zmianami w Regulaminie Samorządu Doktorantów UŁ. Poniżej zamieszczamy projekt zmiany Regulaminu oraz list Rady do doktorantów wyjaśniający planowane zmiany.
Serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Z poważaniem,
Katarzyna Leśniewska
Przewodnicząca URSD.

Załącznik nr 1: Projekt nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ
Załącznik nr 2: List w sprawie zmian w Regulaminie

WYMIANA LEGITYMACJI

Sekretariat MIHSD informuje, iż od roku akad. 2012/2013 będą obowiązywały jedynie elektroniczne legitymacje doktoranta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 10.2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich par. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz par. 17 ust. 3 Regulaminu Studiów doktoranckich uchwalonego przez Senat UŁ uchwałą nr 452 z dnia 05.03.2012 r.

W związku z powyższym doktorant jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 17 zł na konto: 43 124030281111001029430975 i dostarczenia dowodu wpłaty za legitymację elektroniczną do Sekretariatu MIHSD do dnia 07 września 2012 r.

Warunkiem otrzymania nowej legitymacji będzie zwrot starej oraz uzyskanie zaliczenia roku akad. 2011/2012.

Cykl wykładów „Contextual Framing and Discourse as Medium for Social Cognition”

Już 21 maja 2012 rozpocznie się cykl wykładów gości z zagranicy. Wykładowcami będą:
? Profesor Laszlo Komlosi (University of Pecs)
? Profesor Gabriela Missikova (University of Nitra)
Goście realizują wspólnie cykl wykładów o tytule:
„Contextual Framing and Discourse as Medium for Social Cognition”

Prof. L. Komlosi będzie miał wykłady na Wydziale Filologicznym:
21 maja 16:00-17:30 (2h), temat ?Intentionality levels in discourse?
23 maja 19:00-20:30 (2h), temat ?Local and global context in discourse?

oraz spotkania wykładowo- dyskusyjne ze studentami UŁ
(sala 2, Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Kopcińskiego 16/18):
25 maja 18:00-19:30 (2h), temat ?The principles of contextualism?
26 maja 18:00-19:30 (2h), temat ?Socio-cognitive critical discourse analysis?
27 maja 9:00-10:30 (2h), temat ?Pragmatics and discourse analysis: discipline and territory??

Prof. G. Missikova będzie miała wykłady na Wydziale Filologicznym:
22 maja 15:30-17.00 (2h), temat ?Stylistics and pragmatics in discourse analysis?
23 maja 15:30-17.00 (2h), temat ?Inferentialism and discourse analysis?

oraz spotkania wykładowo – dyskusyjne ze studentami UŁ
(sala 2, Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Kopcińskiego 16/18):
25 maja 16:30-18.00 (2h), temat ?Frames in critical studies of media language?
26 maja 16:30-18.00 (2h), temat ?Context and content oriented theories of linguistics?
27 maja 10:30-12.00 (2h), temat ?Grice?s rationality reconsidered?

Zapytanie ofertowe
Uniwersytet Łódzki w związku z realizacją zadania pt Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia
Doktoranckie realizowanego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarkiopartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” nr UDA-POKL.04.01.01.00- 045/10-00 zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę proponowanych przez Państwa firmę usług…
Pełny tekst zapytania

Wizyta profesor Grace Ioppolo na UŁ

W dniach 16 – 19 kwietnia Uniwersytet Łódzki będzie miał zaszczyt gościć panią prof. Grace Ioppolo.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem wizyty jak i naukowym
dorobkiem Pani profesor.