Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

1. Kiedy będzie szczegółowy rozkład zajęć?
Odpowiedź: Plan zajęć otrzymacie Państwo po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Czy zajęcia będą się odbywały po południu (praca)?
Odpowiedź: Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych z myślą o tych z Państwa, którzy pracują zawodowo. Proszę jednak pamiętać – to są studia stacjonarne.

3. Czy kandydat może wybrać tylko jeden blok?
Odpowiedź: Nie.

4. Kto ma wystawić rekomendację?
Odpowiedź: Promotor pracy magisterskiej, przyszłej pracy doktorskiej, samodzielny pracownik naukowy zajmujący się podobną tematyką.

5. Czy certyfikat ma potwierdzać znajomość języka?
Odpowiedź: Tak.

6. W jakim języku obcym będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna – część rozmowy.
Odpowiedź: O wyborze języka obcego, w którym odbędzie się część rozmowy kwalifikacyjnej rozstrzygną Państwa certyfikaty i dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych.

7. Czy będą przyjmowani obcokrajowcy?
Odpowiedź: Do ustalenia.

8. Czy na studia może być przyjęty Polak, absolwent zagranicznej uczelni?
Odpowiedź: Do ustalenia.

9. Czy potrzebna jest zgoda pracodawcy na łączenie studiów z pracą?
Odpowiedź: Tak.