Materiały dydaktyczne

Rozkłady zajęć

Rozkład zajęć_semestr zimowy_2012_2013

Rozkład zajęć_semestr zimowy_2011_2012

Rozkład zajęć_semestr letni_2011_2012

Struktura studiów

Siatka godzin i rozkład studiów

Sylabusy MIHSD – I rok

Sylabusy MIHSD – II rok