Rekrutacja

UWAGA!:

Komisja Rekrutacyjna na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie informuje, iż kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w dniach 11-13 lipca 2011 r. otrzymali n/w ilość punktów…


Kandydatów przyjętych na I rok na MIHSD zapraszamy do Sekretariatu MIHSD
w dniach:

19.07.2011 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 15.00
20.07.2011 r. (środa) w godz.9.00 – 15.00
21.07.2011 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 15.00
22.07.2011 r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00

w celu podpisania umowy gwarantującej udział w MIHSD.

Proszę zapoznać się z Regulaminem Studiów Doktoranckich na UŁ.

W przypadku braku podpisania umowy w określonym czasie i braku
zawiadomienia o przyczynach niemożności stawienia się w/w terminach w celu
podpisania umowy, kandydat zostaje skreślony z listy przyjętych i wówczas
przyjmujemy osoby z listy rezerwowej.


Lista kandydato?w przyje?tych na I rok studio?w


Rozmowy odbywają się w Instytucie Historii UŁ, Łódź, ul. Kamińskiego 27 a, pok. 09


Wyświetl większą mapę

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do 30 września 2011r.

Link do strony rekrutacyjnej: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/katalog.php?op=info&id=DD_MIH%2802%29

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o procesie rekrutacji na rok akademickim 2011/2012
1. Rejestracja elektroniczna: od 01.05.2011 ? 05.07.2011
2. Składanie dokumentów w formie papierowej: od 15.05 ? 08.07.2011
3. Rozmowy kwalifikacyjne: 11-13.07.2011

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosek / do pobrania w Dziekanacie/
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Dyplom ukończenia studiów magisterskich
 4. Życiorys
 5. 3 fotografie / 1 o wym. 4,5 x 6,5 i 2 o wym. 3,5 x 4,5 /
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresów studiów, w tym średnia ocen z toku studiów, ogólny wynik studiów
 7. Potwierdzona znajomość języków obcych minimum na poziomie B1
 8. Opis zainteresowań naukowych kandydata
 9. Informacje o ewentualnej działalności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych
 10. Rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego
 11. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie wykonujących pracę zarobkową, należy dołączyć zgodę pracodawcy na łączenie przez kandydata studiów doktoranckich z praca zarobkową.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w sekretariacie MIHSD
lub przesłać pocztą na adres:

ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
pok. 07

tel. 42-635-43-51

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Kierownik Komisji Rekrutacyjnej i po jednym przedstawicielu z każdego wydziału, tj. z WF, W Fil- Hist. oraz Wydziału SMiP, sekretarz

Zasady oceniania w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów

4,0 ? 4 pkt

4,5 ? 5 pkt

5,0 ? 6 pkt

2. Praca w studenckim ruchu naukowym ? 1 pkt.

3. Publikacje w czasopismach naukowych lub popularno- naukowych ? max. 5 pkt.

4. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem (częściowo w języku obcym) ? max. 10 pkt.

5. Zaświadczenie o podwyższaniu kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia) ? 1 pkt.