Aktualności

Kurs metody e-learningowej

Na początku marca 2012 studenci italianistyki z translatoryką odbyli kurs metody e-learningowej, który pozwoli im aktywnie korzystać z platformy e-learningowej UŁ. Niektóre z zajęć w programie specjalności italianistycznej uwzględniają elementy e-learningu w osiąganiu założonych efektów kształcenia. Przewiduje się szersze jej Czytaj dalej

Laboratorium językowe

Z końcem grudnia 2011 zakończył się pierwszy i jednocześnie największy etap wyposażania laboratorium językowego przeznaczonego do kształcenia studentów italianistyki z translatoryką w projekcie. Sprzęt komputerowy zintegrowany z pracownią językową systemu Omneo? został zakupiony w drodze przetargu z udziałem firmy Projekt Czytaj dalej

Studenckie Koło Naukowe Italianistów

Studenci italianistyki z translatoryką podejmują starania o powołanie Studenckiego Koła Naukowego Italianistów. Koło spełniać będzie cele naukowe, ludyczne, integracyjne i promocyjne. Jego profil organizacyjny odnosić się będzie do obszaru studiów włoskich i translatorskich. Koło będzie współpracować z innymi kołami studenckimi Czytaj dalej

Italianistyka.uni.lodz.pl

Italianistyka z translatoryką przystępuje do prac nad stroną internetową, która obsługiwać będzie specjalność w zakresie jej działalności dydaktycznej związanej z kształceniem studentów filologii włoskiej, oraz naukowej, prowadzonej przez wykładowców zatrudnionych i współpracujących z Zakładem Italianistyki KFR UŁ, w tym doktorantów. Czytaj dalej

Biblioteka italianistyki

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL dofinansowującego powstanie kierunku filologii włoskiej I stopnia w UŁ ?Italianistyka z translatoryką? zostało dotychczas nabyte blisko 800 pozycji książkowych i innych materiałów dydaktycznych, jak mapy, nagrania audio i Czytaj dalej

Przejdź na podstronę 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24