Często zadawane pytania

Lista będzie stale aktualizowana

 • Czy filologia włoska prowadzona jest w trybie studiów stacjonarnych (dziennych)?
  • Tak, ten kierunek to studia stacjonarne, czyli „dzienne”.
 • Czy muszę znać język włoski, aby wybrać ten kierunek?
  • Nie, zapraszamy także osoby, które nie znają włoskiego. Nauka języka włoskiego prowadzona będzie dla początkujących od ?zera? (1-2 grupy) i na poziomie średnim lub zaawansowanym dla znających język włoski (1 grupa).
 • Czy studia są odpłatne?
  • Studia są bezpłatne.
 • W jakim trybie realizowane są zajęcia?
  • Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (dziennym). W roku akademickim 2011/2012 nie przewidujemy uruchomienia studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych).
 • W jakim języku odbywa się nauka?
  • Początkowo zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są w języku polskim, następnie w języku włoskim.
 • Jak długo trwa nauka na filologii włoskiej w UŁ?
  • Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
 • Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na kierunek filologia włoska?
  • Rekrutacja na kierunek Italianistyka odbywa się zgodnie z harmonogramem Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowe terminy zostaną podane wkrótce.
 • Jaka jest liczebność grup na zajęciach Praktycznej nauki języka włoskiego?
  • Wielkość grup na zajęciach praktycznych nie może być mniejsza niż 15 osób.
 • W jaki sposób następuje podział na grupę zaawansowaną i początkującą?
  • W oparciu o wynik testu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na początku semestru i deklarację studenta.
 • Jakie przedmioty pojawiają w programie studiów?
  • Oprócz praktycznej nauki języka włoskiego i jego specjalistycznych odmian w kontekście przekładu (m.in. język sztuki, dziedzin użytkowych, prawa, ekonomii, mediów) w toku studiów realizowane są zajęcia z zakresu kultury artystycznej i geografii kulturowej Włoch, literatury, językoznawstwa włoskiego, historii Włoch oraz teorii i praktyki translatoryki. Szczegółowy program nauczania dla specjalności Italianistyka zostanie wkrótce udostępniony na stronie.
 • Jakie umiejętności zdobędę po ukończeniu filologii włoskiej?
  • Po 6 semestrach nauki absolwent studiów na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA zdobędzie wiedzę o języku, literaturze i kulturze włoskiej oraz praktyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, przede wszystkim jako tłumacz języków specjalistycznych.
  • Nacisk będzie kładziony głównie na rozwój językowy i kulturowy absolwentów i osiągnięcie przez nich co najmniej poziomu C1 znajomości języka włoskiego oraz dobrej znajomości drugiego języka europejskiego.
 • Gdzie mogę pracować po ukończeniu filologii włoskiej?
  • Wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka i kultury włoskiej: w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług edukacyjnych.
 • Czy podczas studiów przewidywane są wyjazdy studenckie do Włoch?
  • Tak, studenci filologii włoskiej mogą spędzić jeden lub dwa semestry we Włoszech w ramach stypendium Erasmus. Aktualnie w ofercie znajdują się m.in. wyjazdy do Rzymu, Mediolanu, Palermo, Messyny, Maceraty. Możliwe są także wyjazdy erasmusowe na studia italianistyczne uniwersytetów we Francji, Rumuniii, msa Litwie i Łotwie.
  • W ramach programu MOST można zrealizować część studiów w innym ośrodku italianistycznym w Polsce.
 • Jak traktowana jest matura uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?
  • Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przedmioty zdawane w języku obcym na maturze dwujęzycznej liczone są zamiennie z poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu.
 • Dlaczego warto studiować Italianistykę z translatoryką w UŁ?
  • To innowacyjne, nowoczesne studia, umożliwiające zdobycie interesującego zawodu tłumacza języka włoskiego. Atrakcyjność kierunku wynika z realizacji programu, którego treść zbliża się w sposób jak najbardziej możliwy do potrzeb studentów i do realnych korzyści dla ich przyszłego zatrudnienia. Wyjątkowość Italianistyki w UŁ wynika także z zastosowania nowatorskich metod dydaktycznych: wykorzystania elementów e-learningu, metody projektowej oraz przy znacznym udziale w toku nauczania pomocy multimedialnych. Studenci nie piszą pracy licencjackiej. Przewidywana jest natomiast realizacja projektu indywidualnego, który będzie omawiany w trakcie egzaminu dyplomowego. Prorejkt indywidualny może być realizacją związaną z zadaniem translatorskim, praktykami zawodowymi, specjalistyczną odmianą języka włoskiego, modułem literackim, dydaktycznym, kulturowym i podobnymi z obszaru języka włoskiego.