Rekrutacja

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są na portalu rekrutacyjnym UŁ: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Zapraszamy zarówno tegorocznych maturzystów, jak i absolwentów szkół średnich z lat poprzednich.

Italianistyka jako drugi kierunek
Jest również możliwe podjęcie studiów filologii włoskiej (italianistyki) w KFR UŁ jako drugiego kierunku studiów. Rekrutacja odbywa sie na podstawie wyników matury nowej lub ?starej?.
Przyjęcia do dwóch grup: początkującej i średnio-zaawansowanej
Jest możliwy wybór grupy: 1. grupy początkującej (nauka języka włoskiego od podstaw), 2. grupy średnio-zaawansowanej (nauka języka włoskiego od średniego poziomu zaawansowania, co najmniej B1 według kryteriów ESOKJ)

Nowa matura
W postępowaniu kwalifikacyjnym punkty wyliczane są na podstawie świadectwa dojrzałości z następujących 3 obowiązkowych przedmiotów, zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, którym przypisano odrębne przeliczniki:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA (ze specjalizacją translatorską)
(nauka języka włoskiego od początku)
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 30
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób
Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
Maksymalnie jeden (wymagany) język obcy
2
Maksymalnie jeden (wymagany) język polski
3
Maksymalnie dwa (nie wymagane) drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia, informatyka, matematyka

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA (ze specjalizacją translatorską)
(nauka języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym)
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 15
Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
Maksymalnie jeden (wymagany) język włoski lub inny język obcy*
2
Maksymalnie jeden (wymagany) język polski
3
Maksymalnie dwa (nie wymagane) drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kulturaantyczna, filozofia, geografia, informatyka, matematyka

*Kandydaci do tej grupy powinni posiadać średnio lub zaawansowaną znajomość języka włoskiego. W przypadku, jeśli kandydat nie zdawał języka włoskiego, wymagany jest certyfikat językowy z tego języka na poziomie min. B2 (np. CELI2, CILS2, CILS1, TELC B2 lub inne certyfikaty językowe uznane przez Komisję Rekrutacyjną UŁ). Certyfikat należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Stara matura
Dawna (?stara?) matura rządzi się odrębnymi kryteriami przeliczania, które są wykazane w zasadach przyjęć na studia licencjackie w UŁ.

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z przedmiotów: dowolny język obcy (wymagany), język polski (wymagany), opcjonalnie inny przedmiot (niewymagany).

Każdej ocenie przypisana jest odrębna liczba punktów. Ich suma decyduje o ostatecznym wyniku kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Więcej szczegółów na ogólnouniwersyteckiej stronie rekrutacji.

Matura w oddziale dwujęzycznym
Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przedmioty zdawane w języku obcym na maturze dwujęzycznej liczone są zamiennie z poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu.

Terminy rekrutacji
Nabór na studia będzie się odbywać elektronicznie zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2012/2013: od 07.05.2012 do 04.07.2012.

Zapraszamy!

Masz pytania, wątpliwości? filwlo@uni.lodz.pl