Mirys-Kijo Karolina

Mirys-Kijo, K.: ?Współczesna moda młodych muzułmanek w oczach Europejczyków?, Łódź, publikacja pokonferencyjna [w: "Nie tylko Śródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata islamu" pod red. Marty Woźniak]

Moda stanowi jeden z istotniejszych elementów życia wielu ludzi, odgrywa znaczącą rolę w relacjach szczególnie wśród młodzieży. Temat mody niewątpliwie towarzyszy nam od lat najmłodszych, a z czasem staje się nieodłącznym elementem codzienności. W innych kulturach sposób ubioru i doboru dodatków wyraża przynależność osoby do danej grupy społecznej lub pozwala na ekspresywne wyrażenie swoich poglądów. W przypadku muzułmanek także funkcjonują powyższe zasady, a z racji na charakterystyczne elementy stroju ? przede wszystkim ? hidżab łatwo rozpoznać do jakiej grupy kobieta należy. Należałoby zwrócić uwagę, iż wbrew powszechnym postrzeganiu wyznawczyń islamu jako kobiet noszących czarne stroje, sposób ubioru młodych muzułmanek odbiega znacznie od przyjętych stereotypów. W XXI wieku przedstawicielki islamu ubierają się kolorowo, jednocześnie zgodnie z zasadami wiary. Szeroki wachlarz strojów można podziwiać na wielu stronach internetowych, a także i ciekawe dodatki do nich oraz kolorowe kosmetyki produkowane właśnie dla nowoczesnych kobiet.

Mirys-Kijo, K. :? Powszechnie przyjęta wizja kobiety arabskiej wśród społeczności Zachodu?, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, publikacja pokonferencyjna [w: ?Czarny Ląd i Świat Arabski. Równowaga czy dominacja??, pod red. Dariusza Kozłowskiego

Kobiety arabskie postrzegane są przez pryzmat ucisku i ograniczania praw przez mężczyzn, nie bierze się zaś pod uwagę, iż sytuacja płci pięknej w państwach arabskich jest bardzo zróżnicowana. Chociażby w państwach Afryki Północnej oraz w krajach Lewantu kobiety mogą występować o rozwód, pracować, głosować, kandydować do parlamentu oraz ubiegać się o urzędy państwowe. W pozostałych państwach przywileje te z różnych względów są ograniczane, lecz według społeczności zachodnich zawsze oznacza to poniżające traktowanie kobiet w państwach regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Referat ma na celu przedstawić, jak powierzchownie Zachód postrzega i ocenia mieszkańców państw arabskich.

Konferencja pt. ?Dni Bliskiego Wschodu?, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie, 25.X.2011, Lublin, referat pt ?Świat mody i urody oczami nowoczesnych muzułmanek?

Od najdawniejszych czasów kobiety wyznające islam dbają o swoją urodę z użyciem darów natury, które dopiero od niecałych 200 lat są rozpowszechnione w Europie. Szczególnie współcześnie muzułmanki chętnie korzystają z zabiegów kosmetycznych dokładają wszelkich starań aby dbałość i siebie nie kłóciła się z wartościami jakim pozostają wierne ? głównie ze względu na wyznawaną religię.
Muzułmanki wbrew powszechnie panującej opinii cieszą się wieloma prawami, które przejawiają się chociażby w modzie dotyczącej przedstawicielek tej grupy. Wystarczy zajrzeć do internetu by przekonać się jak kolorowe i nowoczesne są ich ubiory oraz jak bardzo młode pokolenie muzułmanek jest zaangażowane w szerzenie nowych pomysłów wśród kobiet o czym świadczy mnogość usług i postów pojawiających się w sieci.

Konferencja IX Dni Arabskie pt „Wschód i Zachód: tolerancja i różnorodność”, Uniwersytet Łódzki,, 18.IV.2012, Łódź, referat pt. ? Kulturowe uwarunkowania praw kobiet oraz ich prawne usankcjonowanie w wybranych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej?.

Sytuacja kobiet na BW i państwach Afryki Północnej wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Sposób w jaki muzułmanki ubierają się, czy w jaki sposób funkcjonują w rodzinie i społeczeństwie nieraz oceniany jest nad wyraz powierzchownie lub przez pryzmat przyjętych powszechnie stereotypów. Opinia publiczna opiera się na informacjach przekazanych w mediach, których autorzy niejednokrotnie nie posiadają specjalistycznej wiedzy aby dostatecznie zgłębić przedstawiany temat. Skutkuje to wieloma mylnymi informacjami, które kreują negatywny obraz kobiet zamieszkujący przedstawiany obszar. Taka sytuacja ma miejsce także w przypadku ich praw wynikających z interpretacji zasad zawartych w źródłach prawa muzułmańskiego, jak i konstytucjach poszczególnych państw arabskich. Referat ma na celu przedstawienie prawne usankcjonowanych praw kobiet w dostępnych konstytucjach wybranych państw arabskich.

Konferencja ?Rewolucje i Ewolucje: arabskie przebudzenie?, Uniwersytet Jagielloński, 25.IV.2012, Kraków, referat pt:? Syryjska Republika Arabska ? droga ku demokracji, czy stabilizacja reżimu. Sytuacja państwa kreowana przez media.?.

Media dysponują niewyobrażalną siłą, którą nie zawsze wykorzystują w słusznym celu. Dzięki posługiwaniu się dźwiękiem i obrazem potrafią przekazać w przekonujący sposób nie zawsze prawdziwe informacje interpretowane przez odbiorców na rozmaite sposoby. Taka sytuacja miała miejsce także w przypadku poszczególnych państwach regionu Bliskiego Wschodu. Niepokój wywołany licznymi demonstracjami udzielał się także jednostkom nie związanym bezpośrednio ze sprawą, o którą walczyli manifestujący, niejednokrotnie angażując także emocjonalnie przeciętnych odbiorców przed telewizorami w innych częściach świata, w tym także w Europie. Skutkiem tego wzrosło zaangażowanie państw europejskich w rozwiązanie problemu destabilizacji w państwach arabskich, w których szczególnie nasiliły się protesty. Sytuacja w nich panująca była i jest szeroko komentowana na arenie międzynarodowej oraz wewnątrz każdego z państw.
Praca ma na celu przedstawienie opisanej sytuacji na przykładzie Syrii, którą nie ominęła fala protestów szeroko komentowanych i transmitowanych przez media, zarówno zachodnie, jak
i arabskie. Na szczególną uwagę zasługują czołowe stacje telewizyjne. W przypadku Europy powstała w 1922 roku brytyjska stacja BBC, będąca inspiracją dla istniejących stacji lub mających dopiero powstać. Ze strony świata arabskiego nie można pominąć Al-Jazeery, sławnej nie tylko pośród rodaków, ale i wśród europejskich odbiorców dzięki anglojęzycznej jej wersji. Postaram się także w miarę możliwości przedstawić sytuację na podstawie syryjskiej prasy jak SANA, czy Syria Today, co pozwoli wyjaśnić powyższe zagadnienia.

UŁ ? tekst przesłany Prof. Kujawińskiej do publikacji wraz z innymi osobami z MIHSD (oddane do publikacji)
Mirys-Kijo, K., Społeczno-kulturowa tożsamość kobiet ukazana w twórczości Mahfusa Nadżiba oraz wybranych pisarek arabskich Miral at-Tahawi, Salwy Bakr oraz Salwy an-nu?ajmi, UŁ
Dotychczas sprawami kobiet- muzułmanek – zamieszkujących państwa arabskie zajmowały się osoby głównie będące przedstawicielami świata zachodniego. Sprawy te ograniczały się jedynie do stereotypów panujących wśród tychże społeczności opierających się na usłyszanych zdarzeniach na temat przemocy lub ocenie noszonych przez niektóre muzułmanki strojów. Nie poświęcano zbyt wiele uwagi na głębszą analizę prawdziwego życia kobiet oraz ich sposobu postrzegania świata. Nie okazywano także zainteresowania współczesną literaturą arabską, co można upatrywać w barierze językowej oraz odgórnym założeniom mniejszej jej atrakcyjności. Wszystko zaczęło się powoli zmieniać dzięki tłumaczeniom wartościowych pozycji na języki europejskie, które docierają do coraz większego grona zainteresowanych. Sprawy kobiet oraz postrzeganie świata przez nie same zawarte w literaturze arabskiej wzbudziło wiele emocji zarówno wśród odbiorców zachodnich, jak i rodzimych. Napotykamy nie tylko wplecione wątki polityczne, ale co najważniejsze, opis emocji oraz życia kobiet związanych w mniejszym bądź też w większym stopniu z kulturą arabską, które nie są jedynie pobocznymi, ale głównymi postaciami.
Praca ma na celu ukazać charakter oraz postrzeganie bohaterek przez samych siebie,
a otoczenie w przedstawionych pozycjach literackich autorstwa osób bezpośrednio związanych z poruszanym tematem. Jak również zwrócić uwagę na trafne odwzorowanie relacji w społeczeństwie w powieściach Mahfusa Nadżiba oraz wykazać duży wpływ na zmiany wśród samych kobiet ? muzułmanek w powieściach autorstwa chociażby Salwy Bakr.

Możliwość komentowania jest wyłączona.