,

O projekcie

Projekt ?Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ? dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu 1/POKL/4.1.1/2010).

Potęgujemy wiedzę

Co to znaczy „potęgujemy wiedzę?”
Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zgodnie z przyjętą strategią Uniwersytetu Łódzkiego. Studia realizowane w ramach projektu dadzą swoim absolwentom szeroką wiedzę merytoryczną i kwalifikacje, niezbędne do wykonywania przyszłej pracy. Wyposażą również absolwentów w umiejętności i narzędzia, dzięki którym zwiększą się ich możliwości zatrudnienia oraz mobilność na rynku pracy.

Dzięki współpracy czterech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego mamy przyjemność zaprezentować Państwu następujące kierunki studiów:

Zachęcamy do zapoznania się z opisami studiów w poświęconych im częściach serwisu. A także do nadsyłania pytań, opinii i komentarzy!

Oprócz wyżej wymienionych kierunków studiów jednym z działań projektu jest podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Nauczyciele akademiccy będą mieli możliwość wyjazdów na staże i wizyty studyjne w wiodących krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowych a także otrzymania stypendiów naukowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

Archiwalne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie ?Napisania sylabusów zajęć objętych programem studiów MIHSD”