Parzynowska Małgorzata

1) Maria Komornicka ? kobieta wyzwolona czy ?wariatka??, [w:] Vade Nobiscum, t. V, Łódź 2011,

2) Krzysztof Stefański, Rafał Szrajber, Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo ?zaginionej dzielnicy?, [rec.:] Małgorzata Parzynowska, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. IV, red. J. Kita, W. Puś, Łódź 2011.

Możliwość komentowania jest wyłączona.