,

Potęgujemy wiedzę

Projekt ?Kształcenie kadr na potrzeby rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ? dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu 1/POKL/4.1.1/2010).

Serdecznie witamy!

Warto wiedzieć: projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zgodnie z przyjętą strategią Uniwersytetu Łódzkiego. Studia realizowane w ramach projektu dadzą swoim absolwentom szeroką wiedzę merytoryczną i kwalifikacje, niezbędne do wykonywania przyszłej pracy. Wyposażą również absolwentów w umiejętności i narzędzia, dzięki którym zwiększą się ich możliwości zatrudnienia oraz mobilność na rynku pracy.

Studia realizowane w ramach projektu:

Zachęcamy do zapoznania się z opisami studiów w poświęconych im częściach serwisu. A także do nadsyłania pytań, opinii i komentarzy!