Często zadawane pytania


- kto może zostać uczestnikiem Studium?

Uczestnikiem Studium może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- złoży elektronicznie prawidłowe zgłoszenie (za pomocą właściwego formularza zgłoszeniowego oraz w terminie rekrutacji) przy zachowaniu limitu 50 osób w każdej edycji Studium

- jest osobą pracującą (w chwili rozpoczęcia rekrutacji, dopuszcza się zatrudnienie w każdej formie (w tym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania czy też umów cywilnoprawnych) oraz samozatrudnienie;

- wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;

- posiada wykształcenie wyższe.

- kiedy będzie znany termin rekrutacji?

Rekrutacja do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego rozpocznie się 10 maja 2013 r. o godz. 10.00.
Szczegółowe informacje w zakładce ?Rekrutacja?

- kto będzie prowadził zajęcia na platformie e-learningowej?

Autorami materiałów dydaktycznych, jak i moderatorami zajęć będą nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową.

- czy udział w Studium jest rzeczywiście bezpłatny?

Studium organizowane jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ?.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny. Bezpłatne jest także szkolenie z zakresu e-learningu. Dodatkowo uczestnicy otrzymają (również bezpłatnie) wiodący podręcznik z zakresu prawa podatkowego.

- gdzie można uzyskać bliższe informacje?

Bliższe informacje można uzyskać w Sekretariacie Studium, za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Wszelkie dane teleadresowe podano w zakładce ?Kontakt?.