Kontakt

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C
nr telefonu: (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00

Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników i uczestnikami Studium :
Małgorzata Stankiewicz : mstank@uni.lodz.pl
Elżbieta Pilarska: epilarska@wpia.uni.lodz.pl