Materiały dydaktyczne i szkolenie e-learningowe


Prowadzący zajęcia przygotują dla uczestników Studium materiały dydaktyczne, które będą dostępne za pomocą platformy e-learningowej.

Każdy z uczestników otrzyma dodatkowo wiodący podręcznik z zakresu prawa podatkowego.

Przed rozpoczęciem każdej edycji uczestnicy Studium będą mieli możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia, przygotowującego do zdalnego nauczania. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Każdy z uczestników Studium otrzyma także krótki przewodnik ułatwiający korzystanie z platformy e-learningowej.