O Studium


Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego organizowane w formie nauczania na odległość (tj. za pomocą platformy e-learningowej) to nowość w ofercie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Adresaci

Adresatami Studium są doradcy podatkowi, kandydaci na doradców podatkowych oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Tematyka

Uczestnicy Studium będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, polityki podatkowej, prawa karnego skarbowego.

Kadra dydaktyczna

Autorami i moderatorami zajęć będą nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową.

Finansowanie

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego organizowane jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny!

Świadectwo ukończenia Studium

Świadectwo ukończenia otrzymają uczestnicy Studium, którzy uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, przeprowadzonego on line.

Studium w faktach i liczbach:

- zaplanowano 3 edycje Studium w kolejnych latach akademickich (począwszy od roku akademickiego 2011/2012);

- w ramach każdej edycji Studium przewidziano udział 50 osób;

- Studium trwa 1 rok (2 semestry);

- zaplanowano łącznie 203 godziny zajęć dydaktycznych w ramach każdej edycji Studium oraz 1 godzinę na egzamin końcowy;

- 203 godziny na komunikację uczestników poprzez Internet z osobami prowadzącymi zajęcia