Platforma e-learningowa


Zajęcia w ramach Studium prowadzone będą za pomocą platformy do zdalnego nauczania. Takie rozwiązanie posiada szereg istotnych zalet.

Elastyczny czas nauki

Uczestnik sam wybiera dogodny dla siebie czas nauki. Aby podnosić swoje kwalifikacje nie musi rezygnować z pracy czy też burzyć harmonogramu swoich zajęć.

Ta forma kształcenia jest też niezwykle dogodna dla pracodawców ? nie muszą oni wysyłać swoich pracowników w delegacje, dzięki czemu są w stanie znacznie zredukować koszty ich dokształcania.

Miejsce nauki

Uczestnik wybiera dogodne dla niego miejsce nauki. Uczyć się może w zasadzie wszędzie, ponieważ aby wziąć udział w Studium, potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.

Tempo nauki

Uczestnik dostosowuje tempo oraz intensywność nauki do swoich możliwości oraz aktualnego poziomu wiedzy.

Eliminacja tzw. stresu szkolnego

Często zdarza się, iż osoba dorosła, wracająca po wielu latach do ?szkolnej ławki?, przeżywa spory stres. System nauczania na odległość eliminuje tę niedogodność i wpływa niewątpliwie na większy komfort psychiczny uczestników.

Łamanie barier

Nauczanie na odległość przyczynia się do łamania znaczących barier dostępu do edukacji, np.:

- architektonicznych i komunikacyjnych (np. osoby niepełnosprawne);

- związanych z miejscem zamieszkania (np. osoby zamieszkujące tereny pozamiejskie);

- czasowych (np. rodzice wychowujący małoletnie dzieci).